Hřích číslo 6: podpora lichvářů a exekutorů. V prosinci minulého roku se ve třetím čtení projednával zákon o spotřebitelských úvěrech, a tento zákon byl v prosinci ve třetím čtení přijat s tím, že byly odmítnuty pozměňovací návrhy, které předkládaly Věci veřejné.

Pan ministr Kalousek tehdy řekl: K pozměňovacím návrhům pana poslance Bárty pod číslem 18 a pana poslance Šincla k regulaci RPSN, tedy k regulaci výše roční částky, kterou mohou spotřebitelské firmy účtovat jako úrok se všemi dalšími odměnami, k regulaci jsme přesvědčeni, že není namístě. Existuje totiž již ustálená judikatura českých soudů o tom, co je a co není v souladu s dobrými mravy s přihlédnutím k rizikům jednotlivých dlužníků, což se odráží v sazbě RPSN. V debatách zaznělo, že soudy neumějí řešit lichvu. Myslíme si /říká ministr financí/, že to není pravda. Soudy už umějí řešit lichvu s tím, že není důležité, že se spotřebitel uvedl do stavu tísně sám, ale že tento stav tísně jiná osoba zneužila. Navíc regulace RPSN by vzhledem k výpočtu tohoto parametru zásadním způsobem mohla omezit dostupnost krátkodobých úvěrů. Není vůbec vyloučeno, že by se tím tento produkt stal zcela neupotřebitelným.

Dámy a pánové, je leden a v České republice každých dvacet minut přibývá člověk v osobním úpadku. Dámy a pánové, jsme ve stavu, kdy počet exekucí dramatickým způsobem stále roste. A sami exekutoři zdůrazňují, že onen extrémní růst exekucí úzce souvisí právě s chováním lichvářských firem, nebo - chcete-li - firem poskytujících spotřebitelské úvěry.

Když se podíváme na to, jestli nějaký lichvář byl odsouzen, můžeme se dočíst pouze to, že když byl poskytnut úvěr nesvéprávné osobě, tak z toho byl vyvozen nějaký konkrétní trestní postih. Nicméně to je extrém extrémů a my v tomto směru se přece nemůžeme spokojit s tím, že budeme trestat firmy, které dají úvěr nesvéprávné osobě.

Po vzoru jiných států je zapotřebí zastropovat to, co je a co není lichva. Po vzoru jiných států, a podotýkám států Evropské unie, je zapotřebí jasně nastavit pravidla pro to, co je maximum přiměřeného příjmu firmy, poskytující spotřebitelské úvěry.

Vzhledem k obrovskému problému s nárůstem exekucí, vzhledem k obrovskému problému mimochodem dnes rostoucí nezaměstnanosti bohužel stále přibývá osob, které jsou v situaci, kdy potřebují krátkodobé půjčky a kdy si tuto půjčku berou aniž by si uměly spočítat následky, které tato půjčka přináší. Ba hůř. Umějí si to spočítat, ale říkají si, že během čtrnácti dnů najdou levnější způsob půjčky a za těch čtrnáct dnů se té půjčky zbaví. Ba hůř. Doufají, že vytlučou konkrétní klín jiným klínem a reálně se často dostanou do ještě složitější situace než ve které na začátku byly.

Zastropování RPSN sazby považuji za zásadní hřích Nečasovy vlády, za jednoznačnou podporu lichvy, která jednoznačně povede k tomu, že budou přibývat další lidé v exekuci. Pravicová vláda by měla podporovat střední třídu. Pravicová vláda by měla rozvíjet iniciativní aktivní občany a neměla by provádět krok přesně obrácený.

O hrůznosti současného stavu se můžete přesvědčít zde - obvolavali jsme inzerci lichvářů a ptáli se jich na podmínky jejích půjček. Jejích odpovědi jsou až k nevíře. Proč je tedy ministr Kalousek krýje? Na tuto otázku by si asi každý měl odpovědět sám.